Öğretmenler Günü Töreni

Çetiner Karahan 20.11.2010

Saygıdeğer Öğretmenlerim


Değerli Basın Mensupları,


Sayın Misafirler,


Bugün, 24 Kasımda  Öğretmenler gününü kendi görev bölgemizde kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl ki 24 Kasım Öğretmenler Gününü üçüncü kuşak Türk kökenli Alman öğretmenlerle birlikte kutluyor olmamız, bu günü daha da anlamlı kılmaktadır.


Biliyorsunuz Öğretmenler günü, Atatürk’ün Başöğretmen olarak Türk toplumunu çağdaşlaştırma  çalışmalarıyla yakından ilgilidir.  Atatürk, Türk toplumunun  gelişmesi ve ülkenin çağdaşlaşması konusunda en çok öğretmenlere güvenmiştir. Ve Bu güvenini “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözleriyle ifade etmiştir.


Değerli öğretmenlerim,


Yurt dışında görev yapan öğretmenler olarak göreviniz Türk çocuklarının Türk kültürüyle ve Türkiye ile olan bağlarını canlı ve sürekli kılmaktır. Fakat en az onun kadar önemli olan diğer husus, Türk çocuklarının Alman okullarındaki okul başarılarını yükseltmektir. Bu konuda yapılanların yetersiz kaldığı açıktır. Zorunlu eğitim süresini bitirenlerden meslek eğitimine başlanmayanların sayısı da  düşündürücüdür.  Bu konularda sivil toplum kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif alması ve daha aktif olması gerekmektedir.


Esas olarak çağımız, herkesin her gün yeni şeyler öğrenmesini gerekli kılmaktadır. Diğer bir deyişle yaşam boyu öğrenmek durumundayız.. Bilimsel buluşlar teknolojiyi, teknolojideki gelişmelerse hayatımızı hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Bu değişikliklere uyum sağlayanların hayatı zenginleşip kolaylaşırken, bu değişikliklere uyum sağlayamayanların işi zorlaşmaktadır. Gerek mesleğimizi gerekse kişisel hayatımızı başarıyla sürdürebilmek, hayat boyu öğrenmeyi gerekli kılmaktadır.


Değerli öğretmenlerim,


 Almanya’da görev yapmanın bir çok zorlukları olduğunu biliyorum.   Burada sadece öğretmen olarak değil, Türkiye’yi temsil etmekle de görevli olduğunuzu unutmamalısınız. Daha önce alışık olmadığınız yeni durumlarla karşılaşmaktasınız. Sizlerden bu yeni durumlara alışmanızı ve ayak uydurmanızı bekliyoruz ve istiyoruz.  Almanca bilmemek bu sorunları aşmayı zorlaştırmakta, Almanca bilmekse bu sorunları aşmayı kolaylaştırmaktadır. Sene başı konuşmamda da belirttiğim gibi Almanca sorununu aşmanız  hem kişisel hem de mesleki bakımdan  önem arz etmektedir.


Değerli öğretmenlerim,


Türk Dilinin ve Kültürünün Almanya’da öğretilmesi, tanıtılması ve yaşatılması için gösterdiğiniz çabalara teşekkür ediyor. Öğretmenler gününüzü tüm içtenliğimle kutluyor, hepinize eş ve çocuklarınızla sağlık ve esenlikler diliyorum.


Montag - Freitag

08:30 - 14:00

01.01.2019 Neujahr
19.04.2019 Karfreitag
22.04.2019 Ostermontag
01.05.2019 Tag der Arbeit
30.05.2019 Christi Himmelfahrt
04.06.2019 Ramadanfest
10.06.2019 Pfingstmontag
20.06.2019 Fronleichnam
03.10.2019 Tag der Deutschen Einheit
29.10.2019 Nationalfeiertag
01.11.2019 Allerheiligen
25.12.2019 1. Weihnachtstag
26.12.2019 2. Weihnachtstag